About us

ประวัติบ้านเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา หรือ ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน (1989-2018)

 • คณะนักบวชคามิลเลียนได้เริ่มมีการรับเยาวชนที่สมัครเข้ามาเป็นสามเณรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2510/ค.ศ.1967 โดยอยู่ในความดูแลของ คุณพ่อโรเซตโต นาซาเรโน (มิชชันนารีชาวอิตาเลียน) ที่โรงพยาบาลซานคามิลโล อ.บ้านโป่ง ในปีต่อมา พ.ศ.2511/ค.ศ.1968 ทางคณะฯจึงได้เริ่มกิจการบ้านเณรอย่างเป็นทางการ โดยย้ายสามเณรรุ่นแรกๆ ของคณะที่โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี โดยทางผู้ใหญ่ได้ตัดสินใจซื้อบ้านพักจากครูท่านหนึ่งและปรับปรุงเป็นบ้านเณร โดยมี คุณพ่ออาร์มันโด เตนุสโซ (มิชชันนารีชาวอิตาเลียน) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสามเณรที่ศรีราชาเป็นคนแรก ในขณะนั้นมีสามเณรจำนวน 25 คน กิจการบ้านเณรคามิลเลียนที่ศรีราชานี้ดำเนินมาได้ 3 ปี จนถึงปี พ.ศ.2513/ค.ศ.1970 ก็ได้ย้ายมาสร้างบ้านเณรคามิลเลียนแห่งใหม่ ณ บ้านเลขที่ 90 หมู่ 2 ซอยศรีเสถียร อ.สามพราน จ.นครปฐม (ปัจจุบัน บ้านนักบวชคามิลเลียน สามพราน) และให้สามเณรไปเรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2514 โดยมีสามเณรในเวลานั้นจำนวน 23 คน ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2518/ค.ศ.1975 ทางคณะก็สามารถเปิด นวกภาพ รุ่นแรกจำนวน 4 คน โดยมี คุณพ่อเออร์เนสโต นีดีนี (มิชชันนารีชาวอิตาเลียน) เป็นนวกจารย์คนแรกพานวกชนรุ่นแรกนี้ไปอยู่ที่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเวลาเกือบ 10 เดือน จึงกลับมาอยู่ที่นิคมนักบุญคามิลโลสถานพักฟื้นคนโรคเรื้อน โคกวัด จ.ปราจีนบุรี (ปัจจุบัน คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี) อีก 2 เดือน จึงปฏิญาณตัวครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2519/ค.ศ.1976 ถือเป็นนักบวชคามิลเลียนที่เป็นคนพื้นเมืองชาวไทยเป็นรุ่นแรก คุณพ่ออาร์มันโด เตนุสโซ   ซึ่งเป็นอธิการผู้แทนเจ้าคณะแขวงคามิลเลียนในประเทศไทยขณะนั้นเป็นผู้รับการปฏิญาณตัวของนักบวชรุ่นแรกนี้
 • ภายในเวลาไม่กี่ปี บ้านเณรเริ่มคับแคบเกินไปสำหรับเณรทุกๆ รุ่นที่จะอยู่ภายในบ้านเดียวกันทั้งหมด ดังนั้นผู้ใหญ่ได้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องแยกสถานที่การอบรมออกเป็นตามระดับของการอบรม คือ สามเณรเล็ก โปสตุลันต์ นวกชน และผู้ที่ถวายตัวชั่วคราว จึงได้เริ่มสร้างอาคาร 3 ชั้นหลังใหม่ (แยกออกมาในที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งเคยเป็นสนามฟุตบอลและบาสเกตบอล ห่างจากบ้านเณรหลังแรกประมาณ 100 เมตร ปัจจุบันเป็นบ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน) เพื่อเป็นบ้านเณรสำหรับสามเณรรุ่นใหญ่และผู้ที่ถวายตัวชั่วคราวแล้ว รวมไปถึงสร้างอาคาร 2 ชั้นเป็นห้องอาหาร ห้องครัว ซักรีด และที่พักเจ้าหน้าที่ในบริเวณเดียวกัน โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2520/ค.ศ.1977 จนเสร็จเรียบร้อยสามเณรชั้น ม.ศ.4-5 และผู้ที่ถวายตัวชั่วคราว ย้ายเข้าไปอยู่ได้เมื่อ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2521/ค.ศ.1978 โดยบ้านเณรแห่งใหม่นี้ได้ชื่ออย่างเป็นทางการในตราสารของคณะว่า บ้านครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ส่วนบ้านเณรหลังแรกที่เป็นอาคาร 2 ชั้น ทำด้วยไม้นั้น ให้เป็นบ้านเณรสำหรับสามเณรรุ่นเล็ก จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2524/ค.ศ.1981 จึงได้มีการรื้อออกและสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น บนพื้นเดียวกันแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ.2525/ค.ศ.1982 หลังจากนั้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2528/ค.ศ.1985 ก็ได้เริ่มทุบตึกเล็ก ๆ ที่เคยเป็นบ้านของ คุณหมอศรี และใช้เป็นบ้านพักของสามเณรรุ่นกลางหรือโปสตุลันต์อยู่ในขณะนั้น เพื่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้นสำหรับพวกโปสตุลันต์ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการภายในโดยคุณพ่อมาร์ตินโยนี และอาจารย์วัลลีย์ บูรณพันธ์ เป็นประธานร่วมกัน เมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ.2529/ค.ศ.1986
 • ในช่วงต้น ๆ ของทศวรรษที่ 80 ภายในคณะคามิลเลียนได้มีการกล่าวถึงเรื่องโปรแกรมการศึกษาของสามเณรเล็กในเวลานั้น ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคณะที่อยากให้สมาชิกได้มีการศึกษาในด้านการพยาบาล หรือแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับกิจการพยาบาล แต่สามเณรเล็กในระดับมัธยมปลายไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์ จึงไม่มีโอกาสต่อการศึกษาทางแขนงวิชาที่ต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์รับรอง ทางผู้ใหญ่ได้แก้ปัญหาด้วยการส่งสามเณรมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนหนึ่งไปเรียนที่ ร.ร.เซนต์คาเบรียล และร.ร.เซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ ดังนั้น ในปีการศึกษา พ.ศ.2527/ค.ศ.1984 ผู้ให้การอบรมเณรจึงเริ่มได้ทยอยส่งสามเณรเล็กไปเรียนที่ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งมีโปรแกรมวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมปลาย อย่างไรก็ดีหลังจากได้ส่งสามเณรไปเรียนที่ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรีได้ระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ผู้ใหญ่ได้เห็นอุปสรรคหลายอย่าง เช่น การที่สามเณรของคณะอยู่ภายในบริเวณเดียวกันที่บ้านสามพรานตั้งแต่ระดับสามเณรเล็ก โปสตุลันต์ และผู้ปฏิญาณตนชั่วคราว รวมเวลาการอบรมอย่างน้อย 10 กว่าปี ทำให้ดูเหมือนว่าการอบรมไม่มีแบ่งกลุ่ม ผู้รับการอบรมชัดเจน การเดินทางจากสามพรานเข้าไปเรียนในตัวเมือง เริ่มต้องใช้เวลา เดินทางมากขึ้น ฯลฯ 
 • ทางคณะผู้ใหญ่ขณะนั้นจึงได้มีมติตัดสินใจที่จะสร้างบ้านเณรเล็กขึ้นภายในที่ดินของคณะเซนต์คาเบรียล ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อที่จะแก้ปัญหาในการแยกการอบรมอย่างชัดเจน แก้ปัญหาการเดินทางไปโรงเรียนที่ต้องใช้เวลานาน และแก้ปัญหาเรื่องโปรแกรมการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ของสามเณรเล็กระดับมัธยมปลาย โดยมีมติเมื่อมีการประชุมใหญ่ของคณะที่กรุงเทพฯ เมื่อ 23 สิงหาคม พ.ศ.2530/ค.ศ.1987 รวมทั้งให้ขายบ้านพักร้อนของคณะที่หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี ที่เพิ่งสร้างเสร็จภายในต้นปีเดียวกันนั้นเอง เพื่อนำเงินไปช่วยสร้างบ้านเณรเล็กที่ศรีราชา และมีการเซ็นสัญญาระหว่างคณะเซนต์คาเบรียลกับคณะคามิลเลียน ต่อหน้าพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต (ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี) เริ่มการเช่าที่ดินผืนดังกล่าวจำนวน 12 ไร่ครึ่ง ( เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.2531/ค.ศ.1988 และดำเนินการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น, โรงซักผ้าโรงครัว, สนามฟุตบอล และสนามบาสเกตบอล จนแล้วเสร็จ โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2532/ค.ศ.1989 โดยคุณพ่อมาร์ตินโยนี เจ้าคณะแขวงฯ และพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธาน 
 • อย่างไรก็ดีสามเณรเล็กคณะได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านเณรเล็กแห่งใหม่นี้ตั้งแต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2532/ค.ศ.1989 มีสามเณรเล็กรวมทั้งสิ้น 60 คน เพื่อให้ทันเข้าเรียนที่ ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา ในปีการศึกษา 2532 โดยมีคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เป็นผู้ดูแลในขณะนั้น นับตั้งแต่เวลานั้นการอบรมระดับสามเณรเล็ก ก็แยกออกจากบ้านเณรคามิลเลียนที่สามพรานไปอยู่ที่บ้านเณรคามิลเลียนศรีราชา เป็นอีกบ้านนักบวช (Community) ของคณะอย่างเป็นทางการมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
 • ปัจจุบัน บ้านเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา (พ.ศ. 2532/ค.ศ.1989 – พ.ศ.2557/ค.ศ.2014) ได้ดำเนินการให้การอบรมแก่เยาวชนชายคาทอลิก ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยรับสามเณรเข้าศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สามเณรทุกคนจะได้รับการศึกษาทางด้านคำสอน ข้อความเชื่อทางศาสนาและฝึกตนเองในการไปเยี่ยมผู้ป่วยตามสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงเวลาปิดเทอมภาคฤดูร้อน เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ถึงงานเมตตาจิต และมีประสบการณ์ในการรับรู้ถึงความต้องการของเพื่อนพี่น้องในสังคม เช่น การออกไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อน ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น และสามารถเติบโตขึ้นในการเป็นนักบวชคามิลเลียนที่ดีในอนาคต ดังวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ว่า  “รักพระ รักผู้ป่วย เรียนดี กีฬาเด่น”

  ลำดับอธิการบ้านเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา
  1.คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ  (ค.ศ.1989-1991)
  2.คุณพ่อวสันต์ สายพรหม (ค.ศ.1992-1997)
  3.คุณพ่อเรนาโต อาเตรสซี (ค.ศ.1998-2000)
  4.คุณพ่อสัมพันธ์ วาปีโส (ค.ศ.2001-2003)
  5.คุณพ่อปรีดา เวียงชัย (ค.ศ.2004-2006)
  6.คุณพ่อรัชนัย อ้อมนอก (ค.ศ.2007-2012)
  7.คุณพ่อวัชระ เส็งเจริญ (ค.ศ.2013-ปัจจุบัน)